ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.นิตยา โฉมงาน อุปนายกฯ ที่ได้รับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

2021-11-22 21:13:52 By Admin |  111    0    0

คุณนิตยา.jpg

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2103 (Online : 3)