สำรวจนักเทคนิคการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-08-16 23:32:56 By Admin |  1339    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประะเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

มีความประสงค์สำรวจนักเทคนิคการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากการเก็บสิ่งส่งตรวจหรือปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วย COVID-19

สำรวจติดเชื้อ-COVID-for-web.jpg

 

 

 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2108 (Online : 2)