หนังสั้น เรื่อง "ฉันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ไทย" โดย ทนพ.มานะ กระแสโสม

2017-06-29 14:42:24 By Admin |  346    0    0

คลิปวีดีโอ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ใน concept "บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย"
รางวัลที่ 2 หนังสั้น เรื่อง "ฉันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ไทย" โดย ทนพ.มานะ กระแสโสม ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1722 (Online : 7)