ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ห้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น เรื่องงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ Thailand lab international 2017

2017-08-30 20:49:34 By Admin |  1462    0    0
Language : Thai | English

21271125_1446127962134435_3615311363041931773_n.jpg

วันนี้ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ, นายกสมาคม The ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) และ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น เรื่องงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ Thailand lab international 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 

ในส่วนของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น An accuracy-based external quality assessment program for clinical laboratory (Dr.Eddie Ang Han San จาก Singapore Association for Medical Laboratory Sciences), New kits for AMR surveillance (Dr.Yukihiro Akeda) และ Innovations in diagnostic devices (ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล)

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ www.thailandlab.comโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดบรรยายในวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ห้อง 210 ไบเทค กรุงเทพมหานคร ค่ะ ^^

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3467 (Online : 2)