คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดโครงการ "วันเทคนิคการแพทย์ไทย 60 ปี"

2017-07-21 15:27:25 By Admin |  660    0    0

20265018_1407753379305227_6865655718176087076_n.jpg

เช้าวันนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดโครงการ "วันเทคนิคการแพทย์ไทย 60 ปี" เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยการให้บริการตรวจสุขภาพที่เน้นการป้องกันกลุ่มโรค NCD ได้แก่ โรคไต โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคตับและโรคเลือด นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี ให้สามารถดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบข้างได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟรี อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 60 ปี และสร้างจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา โดยดำเนินการที่ ชุมชนตำบลตำบลศีรษะจระเข้น้อย หมู่ 2, 9 และ 10 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21 ก.ค. 2560 โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ดังนี้

- จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ”
- จัดกิจกรรม “ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ (ฟรี)” ณ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine) ตรวจโรคเก๊าท์ – กรดยูริค (Uric Acid) ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglceride) 

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ดร.ทนพญ.ดวงมณี แสนมั่น

20157818_1407754099305155_3726193795984121529_o.jpg

20158035_1407754592638439_4077097992574975177_o.jpg

20229775_1407754792638419_2066104745193812058_o.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1675 (Online : 2)