สมาคมฯ เลี้ยงรับรองกรรมการจาก AACLS

2017-06-28 14:03:24 By Admin |  346    0    0
Language : Thai | English

19429836_1383928331687732_2051595718913699887_n.jpg

19510660_1383928301687735_7201972209286943419_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลี้ยงรับรองกรรมการจาก The ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1723 (Online : 1)