สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลี้ยงรับรองกรรมการจาก AAMLS

2017-06-28 13:56:58 By Admin |  445    0    0
Language : Thai | English

19554537_1382987635115135_2228578523537594666_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลี้ยงรับรองกรรมการจาก Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS) ณ อาหารฮ่องกง อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1723 (Online : 1)