สมาคมฯ จัดส่งเช็คของขวัญทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ แก่สมาชิกฯที่ประสบสาธารณภัย

2017-02-16 23:58:23 By Admin |  770    0    0

16649417_1248410245239542_8410058301999399044_n.jpg

16729381_1248414941905739_785138973807194287_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดส่งเช็คของขวัญทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำหรับท่านที่มีรายชื่อท่านใดที่ยังไม่ได้ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1679 (Online : 2)