เว็บบอร์ด » ถามตอบปัญหา » ถามตอบปัญหา
หัวข้อกระทู้ : N Health รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจำแผน CS & Specimen Mgt.
#1 [2019-08-27 01:29:16] Edit | Delete ]
HRBP-NHealth
หทัยรัตน์ กริชกมลกุล
203.146.83.2
< N Health รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจำแผน CS & Specimen Mgt. >

N Health บริษัทในเครือ BDMS (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน) 

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ที่มีใบประกอบ แผนก Customer Services & Specimen Management 

มีประสบการณ์งานห้อง Lab 1 ปีขึ้นไป

เวลาปฏิบัติงาน ตามตารางเวร

สถานที่ทำงาน สำนักงานใหญ่ รพ.กรุงเทพ ปากซอยเพชรบุรี 47 


Medical Technologist แผนก Customer Services

ความรับผิดชอบ

 - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ test information 

 - update out lab test information in database

 - รับ requirement จากลูกค้า และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - รายงานผล Out lab และการนำส่งผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้าตามกำหนด


Medical Technologist แผนก Specimen Management

ความรับผิดชอบ

 - รับ, ตรวจสอบและประสานงานการจัดส่งสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

 - จัดส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อทั้งในและต่างประเทศ

 - ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ Checkup และรับเข้าระบบ

 - ตรวจสอบการลงทะเบียนรายการตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน

 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก


สนใจ ส่งประวัติมาทาง e-mail  ระบุชื่อตำแหน่งให้ชัดเจน   ส่งมาที่ 

Email : Hatairat.Kr@nhealth-asia.com

โทร 0-2762-4108   หทัยรัตน์

ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1872 (Online : 6)