เว็บบอร์ด » ประกาศรับสมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน
หัวข้อกระทู้ : รพ.ราชพิพัฒน์ รับสมัคร MT ห้วงเวลา 1 ตำแหน่ง
#1 [2019-06-20 07:57:13] Edit | Delete ]
Thamrat
ธรรมรัตน์ ประยูรศุข
116.58.254.245
< รพ.ราชพิพัฒน์ รับสมัคร MT ห้วงเวลา 1 ตำแหน่ง >

รพ.ราชพิพัฒน์ รับสมัคร MT ห้วงเวลา 1 ตำแหน่ง มีใบประกอบโรคศิลปะแล้ว

ติดต่อคุณธรรมรัตน์ 02-4440138 ต่อ 8819 ในวันและเวลาราชการ

ปิดรับสมัครวันที่ 5 ก.ค. 62

ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1723 (Online : 1)