เว็บบอร์ด » ประกาศรับสมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน
หัวข้อกระทู้ : สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย
#1 [2019-06-06 06:31:39] Edit | Delete ]
raveenit
รวี นิธิยานนทกิจ
203.157.42.242
< สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย >

รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัยฯ

 

ปฏิบัติงานที่อาคาร 8 ชั้น 5 กลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและเชื้อไวรัสอุบัติใหม่กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร อัตราค่าจ้างเดือนละ20,000 - 23,00๐ บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ

2. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านเทคนิคการแพทย์

3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (จันทร์ –ศุกร์ 16.30 – 20.30 น. และ เสาร์ 8.30-16.30 น.)

4. หากมีประสบการณ์ทางด้านอณูชีวโมเลกุลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.    ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล (Real-time PCR) และอีไลซา

2. วิเคราะห์บันทึกข้อมูล และประมวลผลการทดสอบข้อมูลโครงการ

3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัครงาน

·     ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวหลักฐานการสมัครงาน หลักฐานแสดงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

     มาทางอีเมล์ npraditsup@gmail.com

·     สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองที่สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 8 ชั้น5 ติดต่อ 02-590-3541

 
ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1019 (Online : 1)