เว็บบอร์ด » ถามตอบปัญหา » ถามตอบปัญหา
หัวข้อกระทู้ : รับสมัคร นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
#1 [2019-04-22 11:40:59] Edit | Delete ]
ละออ
ละออ ชัยลือกิจ
202.28.179.6
< รับสมัคร นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี >

รับสมัครนักวิจัย

จบปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี

งานที่ทำจะเน้นด้านการวิจัยทางการแพทย์เป็นหลัก ทางชีวเคมี ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยliquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)ที่หลากหลายชนิด  

รับสมัครทั้งมีประสบการณ์และคนจบใหม่ระดับปริญญาโท

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หากรักในงานวิจัย ท่านจะได้รับความก้าวหน้าในการงานที่รวดเร็ว

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.ละออ ชัยลือกิจโทร 081-6285751

สามารถส่งเอกสารสมัคร ได้ที่
laor.cha@mahidol.ac.th

ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3461 (Online : 3)