เว็บบอร์ด » ถามตอบปัญหา » ถามตอบปัญหา
หัวข้อกระทู้ : รับโอน-รับย้ายข้าราชการ
#1 [2018-08-01 09:22:11] Edit | Delete ]
กรองทอง ภู่วโรดม
นางกรองทอง ภู่วโรดม
172.68.106.51
< รับโอน-รับย้ายข้าราชการ >
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ มีความประสงค์ขอรับโอน/รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน)1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ใดสนใจ โปรดติดต่อ คุณทัศนีย์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.สงฆ์ โทร 02-6409537 ต่อ 1300) หรือ คุณกรองทอง (กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.สงฆ์ โทร 02-6409537 ต่อ 3625 หรือ 085-1101180)
ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2019 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 2411 (Online : 2)