Thursday, 24 July 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่ อ่านต่อ


  • ขอเชิญส่งประกวด โครงการประกวดกิจกรรม "วันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน" ประจำปี 2557 อ่านต่อ


  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาการความก้าวหน้าของการบริการสหเวชศาสตร์แบบองค์รวมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 รวม 3 วัน ณ. ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านต่อ


  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม World Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) ครั้งที่ 31 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่
ขอเชิญส่งประกวด โครงการประกวดกิจกรรม "วันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน" ประจำปี 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาการความก้าวหน้าของการบริการสหเวชศาสตร์แบบองค์รวมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 รวม 3 วัน ณ. ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม World Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) ครั้งที่ 31 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2557
สถิติ Visited : 1937354
Online : 60