Wednesday, 20 August 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่ อ่านต่อ


  • การป้องกันการติดเชื้อในตรวจทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่สงสัย Ebola โดย ทนพ. บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ อ่านต่อ


  • ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” ติดต่อเพื่อรับเงินรางวัลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ


  • ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลชมเชย อ่านต่อ


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่
การป้องกันการติดเชื้อในตรวจทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่สงสัย Ebola โดย ทนพ. บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” ติดต่อเพื่อรับเงินรางวัลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลชมเชย
สถิติ Visited : 1980366
Online : 48