Thursday, 05 March 2015    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 "เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC" ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 อ่านต่อ


  • ขอเชิญสมาชิก...สมัครรับทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences” ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ


  • สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Geneticsสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Genetics ขอเชิญ ขอเชิญส่งบทความเพื่อ​ตีพิมพ์ ใน ISSUE 1 เดือนมีนาคม 2558 ปิดรับผลงานวิจัยในวันที่ 15 มีนาคม 2558 อ่านต่อ


  • สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 "เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC" ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญสมาชิก...สมัครรับทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences” ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Geneticsสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Genetics ขอเชิญ ขอเชิญส่งบทความเพื่อ​ตีพิมพ์ ใน ISSUE 1 เดือนมีนาคม 2558 ปิดรับผลงานวิจัยในวันที่ 15 มีนาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น
สถิติ Visited : 2336612
Online : 80