Wednesday, 26 November 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่ อ่านต่อ


  • ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่าย International Pathology Day 2014 Labs4Life Photo Contest (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบหรือจาก website) อ่านต่อ


  • ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เข้าอบรมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ‘EBOLA:การตรวจวินิจฉัย และมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2557 (จัด 2 รุ่น) อ่านต่อ


  • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ-เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557 มอบทุนแด่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี 1 จำนวน 9 ทุน อ่านต่อ


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่าย International Pathology Day 2014 Labs4Life Photo Contest (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบหรือจาก website)
ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เข้าอบรมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ‘EBOLA:การตรวจวินิจฉัย และมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2557 (จัด 2 รุ่น)
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ-เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557 มอบทุนแด่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี 1 จำนวน 9 ทุน
สถิติ Visited : 2132492
Online : 88