Thursday, 24 April 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขนำเสนอผลงานด้วย โปสเตอร์ได้แล้วตามเอกสารที่แนบ อ่านต่อ


  • ร่วมแสดงความยินดีนักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2557 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. อ่านต่อ


  • ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในวัน พฤหัสที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 18:00-22:00 น ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรด์บอลรูม อ่านต่อ


  • ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแต่งชุดพื้นเมืองอีสาน ในงานเลี้ยงรับรอง และร่วมประกวดแต่งกายขวัญใจอีสาน วันที่ 24 เมษายน 2557 อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขนำเสนอผลงานด้วย โปสเตอร์ได้แล้วตามเอกสารที่แนบ
ร่วมแสดงความยินดีนักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2557 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น.
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในวัน พฤหัสที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 18:00-22:00 น ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรด์บอลรูม
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแต่งชุดพื้นเมืองอีสาน ในงานเลี้ยงรับรอง และร่วมประกวดแต่งกายขวัญใจอีสาน วันที่ 24 เมษายน 2557
สถิติ Visited : 1793438
Online : 76