Tuesday, 23 September 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ-เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557 มอบทุนแด่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี 1 จำนวน 9 ทุน อ่านต่อ


  • ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดส่งเช็คของขวัญเงินรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมใบสำคัญรับเงิน ขอให้ท่านตอบกลับเอกสารโดยลงชื่อและส่งเอกสารใบสำคัญรับเงินกลับที่ฝ่ายบัญชี ตามชื่อที่อยู่ได้แจ้ง อ่านต่อ


  • ขอเชิญประชุมวิชาการ AMTT Symposium in Thailand Lab 2014 อ่านต่อ


  • ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Thailand LA Forum 2014 อ่านต่อ


สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ-เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557 มอบทุนแด่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี 1 จำนวน 9 ทุน
ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดส่งเช็คของขวัญเงินรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมใบสำคัญรับเงิน ขอให้ท่านตอบกลับเอกสารโดยลงชื่อและส่งเอกสารใบสำคัญรับเงินกลับที่ฝ่ายบัญชี ตามชื่อที่อยู่ได้แจ้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ AMTT Symposium in Thailand Lab 2014
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Thailand LA Forum 2014
สถิติ Visited : 2027361
Online : 37