Thursday, 31 July 2014    
Login  |  Register
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจัดทำโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์เพื่อประชาชน
  • ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” ติดต่อเพื่อรับเงินรางวัลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ


  • ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลชมเชย อ่านต่อ


  • ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลที่ 1 , 2 และ 3 อ่านต่อ


  • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” ติดต่อเพื่อรับเงินรางวัลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลชมเชย
ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “29 มิถุนายน 2557” รางวัลที่ 1 , 2 และ 3
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.. ได้ที่นี่
สถิติ Visited : 1947436
Online : 43