การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

42nd Annual Conference of Medical Technology of Thailand “MT Innovation” 

วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

28208495_1557675710947279_51902898_o (1).jpg

ลงทะเบียนงานประชุม ยืนยันการชำระเงิน
Copyright © 2009-2018 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2563 (Online : 7)